Excuses om aardgas te blijven winnen (en er fors aan te blijven verdienen)

Variaties zeespiegel, temperatuur, CO2..Winnen, ja dat is een goeie. Win(st) voor de NAM ( lees: SHELL & ESSO ) maar verlies voor de bevolking, speciaal in Noord-Nederland.

Hét argument voor toepassing van CCS is, dat de aardse atmosfeer zou opwarmen DOOR MENSELIJK TOEDOEN.
Hierboven een schema van de wisselingen in de aardse temperatuur, het niveau van de zeespiegel en CO2-gehalte van de atmosfeer. Het komt mij voor, dat de krachten van de natuur van oneindig grotere invloed zijn dan die van de mens. Zo te zien gaan de drie curven voorlopig alle naar een nieuw dieptepunt zoals zo’n 300 miljoen jaar geleden en NIET omhoog naar een nieuwe topwaarden.

Nederland “drijft” op de gasbel onder Slochteren. Die onderaardse rijkdom dreigt omstreeks 2025 uitgeput te zijn. Al een tijdlang zijn de aardolie-maatschappijen bezig te zoeken naar andere aardgas-voorkomens. Die kleinere velden werden gevonden én geëxploiteerd. Men is nu bezig om “goedkope en slimme” technieken te zoeken voor het kunnen ophalen van dat minder lucratief winbare aardgas zoals die restanten in uitgeproduceerde velden en schaliegas. Ook biogas uit restanten en speciale aanplant kwam in beeld. Maar: dat zijn en blijven resten die alleen tegen té hoge kosten winbaar zijn.

In Z-Drenthe wordt al STIKSTOF gebruikt i.p.v. CO2 om meer gas te winnen uit kleinere velden. Bijmenging met stikstof aan hoogcalorisch importgas is één optie, het herzien van leveringscontracten “het buitenland” op basis van een force majeure een tweede optie.

Bij het aardgas+-project in ZW-Drenthe (locaties De Wijk, gemeente De Wolden) zal, na een winperiode van 63 jaar, gedurende nog 15 jaar wat restgas kunnen worden gewonnen. Door STIKSTOF te persen in bijna-lege velden. Stikstof, zo wordt gesteld, heeft de eigenschap om het aanwezige aardgas voor zich uit te drijven. Wel wordt dat aardgas enigszins met N2 vermengd. Daarbij wordt niet in alle 27 putten gelijktijdig N2 geïnjecteerd, maar put na put. Gas-injectie zal nooit sneller kunnen dan gaswinning.

September 28, 2012 Rotterdam. Air Products (Lindegas) heeft de bouw aangekondigd van een luchtscheidings-installatie voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), een joint venture tussen Shell en Esso. De installatie, die naast het De Wijk-gasveld bij Hoogeveen in Drenthe wordt geplaatst, wordt naar verwachting zomer 2013 in gebruik genomen. De unit wordt gebouwd voor de levering van STIKSTOF voor de winning van aardgas uit kleine velden, waar nog circa 10% in zit. De stikstof wordt onder hoge druk in het gasveld geïnjecteerd, waardoor het resterende aardgas gemakkelijker te winnen is. Zie: http://www.airproducts.com/company/news-center/2012/09/0928-air-products-to-supply-nitrogen-to-nederlandse-aardolie-maatschappij-for-extracting-gas-dutch.aspx

Het gebruik van stikstof om daarmee een restje aardgas uit een uitgeproduceerd veldje te kunnen winnen is navenant aan het gebruik van CO2. Er zijn grote nadelen aan verbonden. Een voordeel is wel, dat- door ONDERGRONDSE vermenging met stikstof- er bovengronds minder N2 aan het aardgas behoeft te worden toegevoegd. Normaal bij huishoudelijk gebruik is dat 14% N2. (Vermenging van aardgas met CO2 is juist een nadeel).

MAAR….ook déze techniek kost extra energie omdat stikstof moet worden gefabriceerd (zie hierboven) en omdat er veel stikstof in het veld achterblijft. N2 vervangt namelijk het aardgas dat extra wordt gewonnen minus die 14% toegevoegde stikstof.

MAAR…Deze techniek zou de weg kunnen vrijmaken om ALSNOG CO2 te injecteren in de Noordelijke bodem.
MAAR…Deze techniek lijkt op fracking, gaswinning uit schaliegas.

-Bij de huidige roep om aardgaswinning te beperken (in de hoop om zo ook het aantal bevingen en de kracht ervan te verminderen) blijft de huidige vraag én de winterse piekbelasting daarbij. De vraag is nu ook of er ’s zomers meer geproduceerd zou kunnen worden om dat overschot te kunnen opslaan voor winters gebruik. Waar opslaan dan? … en waarin? In lege zoutkoepels? In een aquifer? Hoe zit het bv met de geplande opslag in een leeg aardgasveld bij Bergen Noord-Holland?

Juli 2014. Hier een excuus om vervuilende KOLEN-centrales te blijven gebruiken en zelfs nieuwe te bouwen. Met 300 miljoen €uropese steun: Verenigd Koninkrijk White Rose Carbon Capture and Storage (CCS)

Dit project betreft de bouw en exploitatie van een volledige CCS-keten, waaronder een kolencentrale CO2 gaat afvangen, via onshore en offshore pijpleidingen gaat transporteren naar een offshore-opslag. De nieuwe oxyfuel kolencentrale voor CO2-verwerking en -compressie zal worden gebouwd op de Drax elektriciteitscentrale site nabij Selby, Engeland.
De technologie zou 90% van de CO2-uitstoot van de kolencentralegemiddeld 1,8 miljoen ton CO2 per jaar– moeten afvangen. De afgevangen CO2 wordt door een korte pijpleiding worden getransporteerd naar een grotere pijpleiding  en geïnjecteerd in een offshore opslagveld in de zuidelijke Noordzee.

EEN KLAMP VAN KAMP

Nederland “drijft” op de gasbel onder Slochteren. Nederland is een rijk land. De welvaartstaat wordt grotendeels overeind gehouden doordat aardgasbaten (deels) naar de staat vloeien. Medio februari 2013. De Groninger burgemeesters gaan voor de tweede maal met Minister Kamp praten over een mogelijkheid om gaswinning (en daarmee de kans op aardbevingen) te verminderen. Den Haag wil eerst het onderwerp bestuderen. Ook op manieren om bebouwing te versterken moet nog doorgestudeerd worden. Tja…aardbevingveilige woningen hebben we hier in de delta niet. Wat wordt het dus? Worden de gedupeerde woning-eigenaren afgescheept met een noodreparatie van de gescheurde muren?
Ja…er wordt op GESTUDEERD. Een viertal bebouwingen van verschillende aard worden uitgezocht en onderzocht. En dan wordt gekeken hoe bij aangemelde gevallen een stut, een extra balkje of een klamp over een scheur kan worden aangebracht. En dan is de vraag of de financiering uit de NAM-winsten of de Rijks-aardgas-baten-pot wordt gedaan.

Wat zoden aan de Noordelijke dijken zou zetten is beperking van de winning van NEDERLANDS gas (dat hebben we zelf nodig om op te koken en om ons te verwarmen) voor export. Bestaande contracten moeten worden opengebroken (farce majeur). Ooit zijn langlopende contracten afgesloten en is ons gas met onjuiste argumenten voor een appel en een ei (nou ja, 6 guldencent per m3) aan het buitenland verkwanseld. En zal heel Nederland ALLE GASAPPARATEN straks moeten ombouwen omdat het Russische gas daarvoor ongeschikt is? Of zal er NÓG meer STIKSTOF aan ons aardgas worden toegevoegd, waardoor het een lagere calorische waarde krijgt, en het langer duurt voordat water warm genoeg is, waardoor wij meer m3 moeten gebruiken en wij meer moeten betalen?

EXCUSES OM DOOR TE GAAN MET KOLENSTROOM
Door winning (en verspilling) van SCHALIEGAS in de V.S. zijn kolen ook in Europa een stuk voordeliger geworden. Daar kunnen de pasgebouwde en nog af te bouwen GASGESTOOKTE centrales niet tegen concurreren. Dus worden ook in Nederland steeds meer steenkool gebruikt voor energie-opwekking. Daarbij wordt nog steeds alle CO2 de atmosfeer ingeblazen. Beperking van stroom-opwekking met aardgas kan een smoes zijn voor een nóg meer kolenstroom en CO2-vervuiling. Vergroting van het aardgasgebruik voor stroom-opwekking kan een excuus zijn voor sluiting of het ongebruikt laten van kolencentrales en een versnelde winning van schaliegas. De huidige lage prijs van CO2-EMISSIERECHTEN is een rem op de ontwikkeling van schone energie-opwekkingstechnieken.

Een snelle productie van schaliegas is de oorzaak dat één bron uitgeput raakt, waarna opnieuw moet worden geboord, wat duur en energie-intensief is. Ook de export van het gas, in vloeibare vorm (LNG), een controversieel thema in Amerika, zal de prijs verder opdrijven tot minstens het drievoudige van de hedendaagse lage prijs. Het wordt daarbij steeds duidelijker welk een verwoestende ecologische schade grootschalige schaliegaswinning kan veroorzaken.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in CO2-reductie en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s